• Українська
 • Русский
Каталог товарів
  044 300 24 28
  • 050 373 80 88
  • 067 320 30 19 (Viber)
  sevenspikes.themes.common.filters
  sevenspikes.themes.pavilion.header.preferences
  Пошук

  Оферта

  ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

  За цим Договором ФОП Жеруха Андрій Вікторович Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://tohome.com.ua/.
  Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://tohome.com.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://tohome.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

  Акцепт - повне, беззастережне та безумовне прийняття пропозиції Продавця щодо придбання Товару, та підтвердження умов даного Договору. Акцепт здійснюється в порядку, передбаченому п. 2.2 цього Договору.
  Замовлення - адресована Продавцю заявка Покупця на купівлю Товарів, яка оформлена в порядку, передбаченому цим Договором.
  Публічна оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована необмеженому колу осіб укласти Договір публічної оферти.
  Веб-Сайт продавця – веб–сторінка в Інтернеті за адресою https://tohome.com.ua/, яка є основним джерелом інформування Покупця.
  Товар - предмет торгівлі, пропозиція щодо придбання якого розміщена на сайті Продавця.


  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти, який є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови встановлюються однаковими для всіх Покупців (Споживачів).
  Даний договір вважається укладеним між Продавцем з однієї сторони та Покупцем з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору. Акцепт може здійснюватися наступними способами:
  шляхом Натискання на сторінці Веб-сайту https://tohome.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “ОФОРМИТИ”;
  оплата грошових коштів одним із передбачених цим Договором способом в якості повної або часткової оплати за замовлений Товар;
  під час проходження процедури реєстрації на сайті Продавця;
  вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Покупцем умов Договору публічної оферти зокрема, надання інформації, необхідної для виконання замовлення, погодження строків доставки та вартості Товару через електронні засоби зв’язку (email) тощо.
  В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Продавець зобов’язується поставляти Покупцеві Товари відповідно до його замовлення, оформленого в порядку, передбаченого цим Договором, а Покупець зобов'язується приймати та оплачувати Товари на умовах, визначених у цьому Договорі.


  3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  3.1. Товари, що поставляються Продавцем в рамках цього Договору (їх кількість, асортимент, тощо) узгоджуються Сторонами шляхом оформлення (складання) замовлення, яке здійснюються Покупцем наступним способом:
  на відповідній сторінці Веб-сайту https://tohome.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “Кошик”;
  або зробивши замовлення за допомогою електронної пошти, надіславши повідомлення на електронну адресу info@tohome.com.ua;
  чи здійснивши замовлення за номерами телефонів, вказаних в розділі контактів Веб-сайту https://tohome.com.ua/.
  3.2. Строк формування Замовлення до 15 робочих днів з моменту внесення оплати у п. 3.1 цього Договору. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з наступного після вихідного робочого дня. Строк формування замовлення не включає строку доставки Товарів.


  4. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ
  4.1. Покупець отримує замовлений ним Товар за допомогою доставки, або шляхом самовивозу безпосередньо зі складу Продавця, який знаходиться за адресою, котра розміщена на Веб-сайті Продавця у розділі «Контакти» https://tohome.com.ua/.
  4.2. Детальний порядок та перелік способів доставки Товарів, вказується на сайті Продавця у розділі «Доставка та повернення» https://tohome.com.ua/.
  4.3. Покупець має право самостійно обрати, один із доступних способів отримання, замовленого Товару.
  4.4. При доставці Товарів залученими Компаніями-перевізниками, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується та зобов’язується виконувати Правила перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.
  4.5. Орієнтовані терміни доставки Товарів повідомляються Покупцеві під час оформлення замовлення та становлять 15 (п'ятнадцять) робочих днів з моменту отримання Продавцем передоплати (повної або часткової) за замовлений Товар. У випадку доставки Товарів із залученням сторонніх Компаній-перевізників, орієнтовані терміни доставки можуть бути змінені (збільшені) відповідними Компаніями-перевізниками.
  4.6. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, Покупець підтверджує шляхом підписання накладної (декларації Компанії-перевізника), або будь-якого іншого документу, який підтверджує отримання Товару, та підписується у момент приймання-передачі Товару. З моменту підписання накладної (декларації Компанії-перевізника) або будь-якого іншого документу, який підтверджує отримання Товару, до Покупця переходить право власності на Товар.
  Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

  5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
  5.1. Під час отримання Товару на складі Продавця, від кур’єра, у відділеннях (пунктах видачі) Компанії-перевізника, Покупець зобов’язаний перевірити цілісність упаковки, після чого відкрити упакування і пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та в повноті, комплектності, кількості Товару відповідно до замовлення та супровідної документації.
  5.2. У випадку виявлення невідповідності Товару (по кількості, комплектності) чи його пошкодженні, Покупець має право відмовитися від його приймання, зафіксувавши виявлені недоліки у Акті про недоліки довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару (представником Компанії-перевізника або Продавця). Відповідний Акт про недоліки, складений за участю представника Компанії-перевізника, надсилається на розгляд та погодження Продавцю. Продавець протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту про недоліки зобов’язаний розглянути його та повідомити Покупця про результати його розгляду. Акт про недоліки підтверджується фотозвітами пошкодженого/ бракованого Товару.
  5.3. Продавець зобов’язується замінити пошкоджений чи бракований Товар за наявності Акту про недоліки, складеного у порядку, передбаченому цим Договором.
  5.4. Сторони погодили, що у випадку недотримання вищевказаної процедури повернення Товару, вважається, що Покупець отримав Товар у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.
  5.5. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в замовленні або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці його кур’єром Компанії-перевізника, або неотримання товару у відділеннях (пунктах видачі) Компанії- перевізника у встановлений останньою строк, товар повертається на склад перевізника для зберігання та повернення Продавцю або передається на склад Продавця. Оплата за послуги (транспортування, відправлення, зберігання) Продавця та/або Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Решта суми, повертаються Покупцеві на підставі його вимоги із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.


  6. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ
  6.1. Загальна вартість Товарів, що поставляються в рамках цього Договору на підставі кожного конкретного замовлення, становитиме суму всіх замовлених Покупцем Товарів, збільшену на вартість доставки, яка визначається в залежності від способу доставки Товарів.
  6.2. Загальна вартість Товарів, що поставляються в рамках цього Договору, вказується у виставлених Продавцем рахунках-фактурах, які надсилаються Покупцю за допомогою електронної пошти.
  6.3. У випадку доставки Товарів Покупцю залученими Компаніями-перевізниками, загальна вартість Товарів, що поставляються на підставі кожного окремого замовлення, та вказується у рахунках–фактурах, не включатиме вартість доставки, яка оплачуватиметься Покупцем безпосередньо Компанії-перевізнику під час отримання Товару.
  6.3.1. Вартість доставки Товарів, яка здійснюється залученими Компаніями-перевізниками, встановлюється згідно тарифів такого перевізника. Вартість такої доставки може повідомлятися на Веб-Сайті Продавця або під час оформлення замовлення Покупцем.
  6.4. Оплата ціни (вартості) замовленого Товару здійснюється на вибір Покупця або на умовах повної передоплати у розмірі 100 % вартості (ціни) Товару, або на умовах часткової передоплати у розмірі 50 % вартості (ціни) Товару протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Покупцем рахунку-фактури від Продавця.
  6.4.1. У випадку часткової передоплати у розмірі 50 % вартості (ціни) Товару, решта суми, що складає вартість замовленого Товару (платіж у розмірі 50% залишкової вартості) вноситься Покупцем безпосередньо під час отримання Товару в місці, яке залежить від обраного способу доставки.
  6.5. Оплата замовленого Покупцем Товару може здійснюватися наступними способами:
  Кредитною карткою типу: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic на сайті https://tohome.com.ua/ за допомогою платіжної системи Liqpay payment.
  за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку-фактурі, через касу банку чи банківські термінали в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу, зокрема Приват-24.
  Компанії-перевізника, зокрема ТОВ «Нова Пошта».
  будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
  6.6. В разі відсутності повної або часткової передоплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Покупцем рахунку-фактури, замовлення автоматично скасовується.


  7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  7.1. Продавець зобов’язується:
  7.1.1. Виконувати замовлення Покупця у випадку дотримання останнім умов цього Договору щодо оплати відповідного замовлення;
  7.1.2. Передати Покупцю Товар, що відповідає його замовленню у відповідній кількості та комплектності;
  7.1.3. Замінити пошкоджений/бракований Товар за наявності Акту про недоліки довільної форми, складеного в порядку, передбаченого цим Договором.
  7.1.4. Інші обов’язки, передбачені цим Договором.
  7.2. Продавець має право:
  7.2.1. Вимагати оплати замовленого Товару;
  7.2.2. Інші права, передбачені цим Договором.
  7.3. Покупець зобов’язується:
  7.3.1. Прийняти замовлений ним Товар;
  7.3.2. Оплатити вартість (ціну) Товару в порядку та у строки, визначені цим Договором;
  7.3.3. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця https://tohome.com.ua/.
  7.3.4. Під час отримання Товару, перевірити його цілісність та комплектність шляхом огляду вмісту упаковки. У разі виявлення пошкоджень чи невідповідностей по кількості, комплектності Товару відповідно до здійсненого замовлення, зафіксувати їх у Акті про недоліки довільної форми, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.
  7.3.5. Інші обов’язки, передбачені цим Договором.
  7.4. Покупець має право:
  7.4.1. Здійснити оформлення замовлення у порядку, передбаченому цим Договором;
  7.4.2. Отримати Товар у кількості та комплектності відповідно до здійсненого замовлення;
  7.4.3. Обирати один із способів оплати замовленого Товару у відповідності з положеннями цього Договору.
  7.4.4. Інші права, передбачені цим Договором.

  8. ФОРС-МАЖОР
  8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, пожежі, будь-які військові дії, страйки, зміни законодавства, які повністю або частково роблять неможливим виконання зобов'язань, інші обставини, які виникли і діяли незалежно від волі сторін, і які сторона не могла усунути доступними засобами. Наявність вищезгаданих обставин підтверджується довідкою виданою Торгово-промисловою палатою України.
  8.2. У разі існування вказаних вище обставин - термін виконання зобов'язань збільшується на термін дії цих обставин.
  8.3. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3-х місяців кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. У цьому випадку, до моменту припинення Договору, Сторони повинні провести остаточні взаєморозрахунки між собою.

  9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  9.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.
  9.2. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору, або в зв’язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні і т.ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  9.3. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


  10. ТЕРМІН (СТРОК) ДІЇ ДОГОВОРУ
  10.1. Договір набирає чинності з дати його акцептування Покупцем та діє до моменту передання Товару та проведення Покупцем повних взаєморозрахунків за отриманий Товар, але в будь-якому випадку до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.
  10.2. Розірвання (припинення) цього Договору допускається лише за взаємною письмовою згодою обох Сторін.


  11. УМОВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  11.1. Сторони домовилися, що вся інформація, будь-які відомості, що надаються Покупцем є конфіденційними. Інформація, яка надається Покупцем, використовується виключно для належного виконання умов цього Договору та Замовлення Покупця. Це положення не поширюються на випадки, коли розголошення конфіденційної інформації прямо вимагається законодавством, зокрема на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду.
  11.2. Здійснюючи акцепт цього Договору, Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку його персональних даних (зокрема на збирання, занесення до бази даних, зберігання, передання третім особам, зміну, доповнення, видалення та інші дії) з метою забезпечення реалізації правовідносин (договірних) за участю Покупця, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Акцептуючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він повідомлений про те, що його персональні дані включаються до бази даних іншої Сторони, про мету та підстави збору та обробки таких даних, а також про те, що склад та зміст зібраних персональних даних відповідають їх підставам та меті обробки.
  11.3. Покупець відповідає за повноту та достовірність інформації, наданої під час оформлення замовлення/реєстрації на Веб-сайті Продавця.
  11.4. Детальні правила використання Продавцем персональних даних Покупця, викладені у Розділі «Політика конфіденційності» на сайті https://tohome.com.ua/ .

  12. ЗМІНА УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
  12.1. Зміни і доповнення до цього договору, вважаються дійсними, якщо вони викладені Продавцем у відповідному розділі на Веб-сайті за адресою: https://tohome.com.ua/ . Всі додатки (додаткові угоди), доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.
  12.2. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.
  12.3. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.
  12.4. Дія цього Договору (навіть у випадку акцептування його Покупцем у порядку, встановленому цим Договором) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового правочину між Сторонами та проведення Покупцем розрахунків за Товар відповідно до положень (умов), укладеного з Продавцем окремого письмового договору.